SANASTO

Alla on joitakin tärkeimpiä termejä lyhyesti selitettynä sekä niiden englannikieliset vastineet.

arvototeutuma (value fulfilment): vastaa sisäisessä todellisuudessa suurin piirtein sitä, mitä kasvu ja kehitys merkitsevät fyysisessä todellisuudessa

ego (ego): ks. artikkeli ”Ego, persoona ja identiteetti” tämän pääotsikon alasvetovalikossa

egokeskeinen (egotistical): normaalin tietoisuutemme tila

ensisijainen kokonaisenergiahahmo (primary energy gestalt): se, mitä me nimitämme Jumalaksi

entiteetti (entity): myös ”sielu” tai ”kokonainen itse”; se laajempi ja suurempi olemuksemme, jonka osa tällä hetkellä tuntemamme ”minä” on

fragmentti, osanen (fragment): entiteetin osa, ks. artikkeli ”Entiteetti eli sielu”tämän pääotsikon alasvetovalikossa

harkintahetki (moment of reflection): tietoisen mielen kyky reflektoida itseään ja ympäristöään ajassa

kokonaistietoisuus (gestalt consciousness):  myös ”yhteinen kokonaisuustietoisuus”; sisäisten todellisuuden rakennetta kuvaava käsite

hetkipiste (moment point): entiteettimme ja fyysisen aika-avaruudellisen todellisuuden nykyinen leikkauspiste; piste jossa entiteetin fragmentit todellistuvat fyysisessä todellisuudessa; entiteetillä on monta fragmenttia, joten jokaisen meidänkin kokonaisella itsellä eli entiteetillä on useampi hetkipiste, vaikka olemmekin tavallisesti tietoisia vain tästä yhdestä hetkipisteestä, jossa kokemamme entiteettimme fragmentti, ”minä”, todellistuu

kokonaishahmo (gestalt): kokonais-alkuisilla (englanniksi gestalt) sanoilla Seth viittaa sisäisen todellisuuden rakenteisiin

kudoskapseli (tissue capsule): energiakeho tai aura 

käännetty aika (inverted time): laajempi käsitys ajasta, joka ei etene samalla tavalla yhdensuuntaisesti menneestä tulevaan, kuin miten me aikaa tavallisesti ajattelemme

mentaalientsyymit (mental enzymes): muuntavat elinvoimaa [todellisuuden perustekijä] tietyiksi naamiointimuodoiksi [ks. naamiointi]; eräänlaisia mentaaleja katalysaattoreita, jotka saavat aikaan toimintaa aineellisessa maailmassa ja samalla ovat yhtä kuin tuo toiminta; Seth mainitsee, että esimerkiksi klorofylli ja valo ovat (myös) mentaaleja entsyymejä; koska mentaalit entsyymit tuottavat aina kutakuinkin samanlaisia tuloksia fyysisessä todellisuudessa, tiede pitää niitä luonnonlakeina

mentaalikotelo (mental enclosure): ”tila” johon kertyy ja puristuu (sisäistä) energiaa, joka voi muodostaa erilaisia aineen alkeismuotoja ja purkautua erilaisiksi muodoiksi

naamiointi (camouflage): tietty eri todellisuuksien aineellistamismalli; jokaisella todellisuudella on omat piirteensä, joita Seth kutsuu naamioinniksi; ks. myös ”perusoletukset”

perusoletukset (root assumptions ): jokaisessa todellisuudessa on omat ”yhdessä sovitut ja hyväksytyt” lähtökohdat, jotka määrittävät sen, miten tuo todellisuus käyttäytyy; esimerkiksi meidän fyysisessä todellisuudessamme aika, paikka ja tila ovat perusoletuksia samoin kuin ”ajan nuoli” – ajan kulkeminen menneisyydestä tulevaisuuteen – ja siitä seuraava suksessiivinen syy-seuraussuhde (ts. kaikki tapahtumat ovat seurausta jostakin edellisestä tapahtumasta)

pyramidikokonaishahmo (pyramid gestalt): ks. ”kokonaishahmo”

olennollisuus (creaturehood): meidän fyysis-henkinen kokonaisolemuksmme; henkeä ei voi erottaa fyysisestä olomuodostamme silloin, kun olemme fyysisiä (ts. elämme fyysisinä olentoina)

tilava mieli (spacious mind): laajempi sisäinen mielemme tai tietoisuutemme

tilava nykyhetki (spacious present): ks. artikkeli ”Aika”; on vain yksi ”ajaton” hetki, joka on paljon valtavampi kuin se, mitä me pidämme nykyhetkenä; se on niin käsittämättömän laaja, että me jaamme sen menneisyyteen, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen; mitään muuta ei ole kuin tilava nykyhetki 

tunnesävy (feeling-tone): sisäinen perusvireemme, -sävymme tai -äänemme

sähkömagneettisen energian yksiköt (SE) (electromagnetic energy units (EE)): Mentaalin todellisuuden substanssiyksiköitä, josta kaikki koostuu

ymmärryskapseli (capsule comprehension): Todellisuuden tiivistynyt ”siemen” pienoiskoossa, kaiken energian ja tietoisuuden puhdas ominaisuus ja tietoisuuden pienin yksikkö, joka on esimerkiksi jokaisen atomin ja molekyylin yleisen, alkeellisen tietoisuuden alitajuisesssa ossassa. Tätä pienempää yksikkö ei voi olla olemssa.