Johdanto artikkeleihin

Tässä alasvetovalikossa on joukko artikkeleita, jotka avaavat Sethin todellisuuskäsitystä erilaisten sille keskeisten seikkojen avulla. Koska verkkosivustoa ei lueta tietyssä järjestyksessä kuten kirjaa, monet artikkelit ovat limittäisiä, ja olen pyrkinyt kirjoittamaan ne niin, että ne voisi ymmärrettävästi lukea myös erillisinä. Tästä syystä niissä on osittain samoja sanankäänteitä ja samoja lainauksia Seth-materiaalista sekä lukuisia ristiviittauksia. Artikkeleita ei tarvitse lukea jossakin tietyssä järjestyksessä vaan oman mielenkiinnon mukaan.

Artikkeleissa lainataan enimmäkseen materiaalia ensimmäisistä 510 istunnosta, jotka pidettiin ennen ensimmäistä kokonaan saneltua kirjaa, joka alkaa istunnosta 511. Näistä 510 ensimmäisestä istunnosta on julkaistu ensin vuonna 1970 sekä Jane Robertsin itsensä tekemä kooste The Seth Material että myöhemmin ja postuumisti täydelliset translitteraatiot yhdeksänosaisena Early Sessions -sarjana, joista artikkelien lukuista lainaukset on pääosin poimittu.

Ajatuksenani on, että koska tuota Early Sessions-sarjaa tuskin koskaan suomennetaan, suomalainenkin lukija saisi edes jonkinlaisen käsityksen niistä perusasioista, joita Seth puheissaan selvittää ennen ensimmäisen varsinaisen sanelemansa kirjan, Seth puhuu sanelun aloittamista.

Antoisaa matkaa Sethin hämmästyttävään maailmaan!

Juha Kuvajainen
Seth-materiaalin suomentaja ja kustantajaSeth-materiaalia käsitteleviin eri teoksiin viitataan seuraavalla tavalla:

ES [osa:istunto] = yhdeksänosainen Early Sessions -sarja
SM [luku] = The Seth Material -kirja, kooste yo. 9-osaisesta sarjasta
SEP [luku:istunto] = Seth puhuu
HTL [luku:istunto] = Henkilökohtaisen todellisuuden luonne

Kaikki artikkelien pääkuvat: Pixabay