Seth puhuu

Seth-kirja 1

Tilaa Seth puhuu -kirja.

Takakannen teksti

Jane Robertsin 1970- ja 80-luvulla julkaisemat Seth-kirjat ovat moderneja henkisyyden klassikoita, joiden sisältöön lukemattomat muut itseapukirjat ja henkisyyttä käsittelevät teokset perustuvat joko suoraan tai välillisesti. Monet mielen voimasta, nyt-hetkestä, läsnäolosta, myönteisestä ajattelusta tai alitajunnan voimasta kertovat kirjat ovat suuresti velkaa Jane Robertsin Seth-materiaalille.

Seth-kirjat tekivät myös suuremmalle yleisölle tutuksi niin sanotun kanavointi-ilmiön. Kanavointi merkitsee sellaisen informaation tietoiseksi tai näkyväksi tuottamista, joka ei tavanomaisesti ole välittäjänsä tietoisesti hallittavissa. Tekstejä, kuvia ja sävellyksiä ”otetaan vastaan” enemmän tai vähemmän automaattisesti, mistä juontuu termi ”kanavointi” eli informaatiolle kanavana oleminen. 

Kanavointi-ilmiö on täysin arkinen ja tuttu jokaiselle luovaa työtä tekevälle, vaikka luovaa innostusta tai inspiraatiota harvemmin kutsutaan kanavoinniksi. Silloin kun innoittuneessa tilassa tulee kokonaisia kirjoja tai taideteoksia, joudumme kysymään, onko käsityksemme todellisuudesta ja ihmisen kyvyistä tavanomaisessa narratiivissamme puutteellinen.

Seth puhuu on ensimmäisiä nykyaikaisia kokonaan sellaisenaan vastaanotettuja kirjoja, jossa myös selvitetään, mistä tässä kanavointi-ilmiössä on kyse. Seth on nimi sille persoonallisuudelle, joka sanelee Jane Robertsin kautta ajatuksensa kirjojen ja keskustelujen muodossa ei-fyysisestä todellisuudesta meidän arkitodellisuuteemme. Sethin kuvailema käsitys todellisuudesta ylittää moninkertaisesti sen, mitä me tällä hetkellä siitä ymmärrämme.

Seth-kirjoja on kaiken kaikkiaan kymmenen. Seth puhuu on niistä ensimmäinen.

Lue tästä Seth puhuu -kirjan johdantoluku.

Sisällysluettelo [tulossa)